Σάββατο, 28 Ιουλίου 2012

Ευρυζωνικό δίκτυο τοπικής πρόσβασης στο ίντερνετ για τη Λάκκα


Το δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Ζηρού απεδέχθη σε συνεδρίασή του την ανάπτυξη ευρυζωνικού δικτύου τοπικής πρόσβασης στο ίντερνετ για τον πρώην Δήμο Θεσπρωτικού, σταδιακά μέχρι το 2015, και ενέταξε το σχετικό έργο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση», που χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ. Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 70.752,16 ευρώ.
Έτσι, οι κάτοικοι της Λάκκας θα μπορούν πλέον να απολαμβάνουν προηγμένες δικτυακές υποδομές υψηλής ποιότητας, οι οποίες θα προσφέρουν επαρκείς ρυθμούς μετάδοσης και αδιάλειπτη λειτουργία στους χρήστες στο ίντερνετ .

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου