Τρίτη, 28 Μαΐου 2019

Εκλογές της 26ης Μαΐου


Το νέο συμβούλιο της κοινότητάς μας  που προέκυψε από τις κοινοτικές εκλογές της 26ης Μαΐου, είναι το εξής:
Αθανασόπουλος Χρήστος (ΠΡΟΕΔΡΟΣ)
Δαρδαμάνη Βασιλική 
 Οικονόμου Ζωή
Κώτσης Δημήτριος-Ηλίας (Άκης)
Οικονόμου Κωνσταντίνα

Παρασκευή, 3 Μαΐου 2019

Χρήστος Κώτσης του Κωνσταντίνου, αξιωματικὸς απὸ το ΜπουλμέτιΚώτσης Χρῆστος τοῦ Κωνσταντίνου

Ἀξιωματικὸς ἀπὸ τὸ Μπουλμέτι γεννηθείς τὸ 1798.
Πῆρε μέρος στὴν Ἐπανάσταση ἀπό τὴν ἀρχὴ μέχρι  τὸ τέλος.
«Ἀπὸ τὴν ἀρχή τοῦ Ἀγῶνος εὑρέθη εἰς τὰς σημαντικοτέρας μάχας» βεβαιώνει ὁ Διαμαντῆς Ζέρβας.
 Ἕως τὸ 1823 πολέμησε μὲ τὸν Μάρκο Μπότσαρη καὶ στὴν συνέχεια μὲ τὸν Κίτσο Τζαβέλα.
Κατὰ τὴν ἵδρυση τῶν Χιλιαρχιῶν τὸ 1828 γίνεται Ἑκατόνταρχος στὴν Δ’ Χιλιαρχία τοῦ Διαμαντῆ Ζέρβα μὲ τὴν ὁποία πῆρε μέρος στὶςμάχες γιὰ τὴν ἀνακατάληψη τῆς Αἰτωλοακαρνανίας.
Ἔδωσε τὸν ὅρκο τοῦ Σώματος στὶς 16/4/1828 στὸ Βίδι Τροιζηνίας.
«Ὅρκίζομαι εἰς τὸ ὄνομα τῆς Ἁγίας καὶ ἀδιαιρέτου Τριάδος νὰ χύσω καὶ τὴν ὑστερινὴν σταλαγματιὰν τοῦ αἵματός μου, ὑπερασπιζόμενος ἐναντίων τῶν ἐχθρῶν τὴν Ἱερὰν ἡμῶν Ὀρθόδοξον πίστιν καὶ τὴν ἐλευθερίαν τῆς κοινῆς Πατρίδος, καὶ ὑποστηρίζων τοὺς νόμους της...»
 Στὴ συνέχεια κατεγράφη στὶς 13/5/1828 καὶ 14/7/1828 στὸν Μύτικα Αἰτωλοακαρνανίας.
Ὑπηρετεῖ ὡς  Ἀξιωματικός τοῦ Γάλλου φιλέλληνα Στρατηγοῦ Βαρώνου Δέντζελ, καταγραφείς στὶς 30/4/1829 στὸ Μακρυνόρος καὶ στὶς 9/7/1829 και 22/10/1829 στὴν Ναύπακτο.
Στὶς 23/10/1829 παραλαμβάνει βοήθημα γιὰ νὰ τὸ δώσει στὶς χῆρες τοῦ Φώτου Μπόμπορη, τοῦ ἀδερφοῦ και τοῦ ἐξαδέρφου του ὡς συγγενής καὶ πληρεξούσιός των.
 Μετὰ τὴν διάλυση τῶν Χιλιαρχιῶν τοποθετεῖται ὡς Ἑκατόνταρχος στὸ Ταξιαρχικό Σῶμα[1] ὑπὸ τὸν Νικὸλαο Τζαβέλα (κατεγράφη στὶς 1/11/1829 και 16/1/1830).
Στὶς 18/6/1830 αἰτεῖται νὰ καταταγῆ, γιὰ νὰ ὑπηρετήσει στρατιωτικῶς, στὰ Ἐλαφρὰ Τάγματα.
Κατὰ τὴν στάση τοῦ Τσάμη Καρατάσου, ὡς Ἑκατόνταρχος τοῦ Ταξιαρχικοῦ, συνυπογράφει κείμενο, στὶς 12/5/1831 στὸ Μεσολόγγι, μὲ τὸ ὁποῖο δηλώνει πίστη  Καποδίστρια.
«Γνωρίζοντας τὰ τῆς πατρίδος συμφέροντα και τὴν εὐγνωμοσύνη μας στὸν Σεβαστὸ Κυβερνήτη, ἔχομεν ἀκλόνητον ἀφοσίωσιν»
Στἰς 7/3/1836 λαμβάνει τὸ Ἀργυρὸ Ἀριστεῖο γιὰ τὴν συμμετοχή του στὴν Ἐπανάσταση, ὡς Ἀνθυπολοχαγὸς τῆς 6ης Τετραρχίας Ναυπάκτου τῆς Βασιλικής  Φάλαγγας[2] ὑπό τὸν Διαμαντή Ζέρβα.
Λίγους μῆνες ἀργότερα τοποθετεῖται Ἀνθυπολοχαγὸς στὸν 1ο Λόχο τοῦ 8ου Τάγματος Ὀροφυλακῆς Ἀκαρνανίας καὶ στὶς 25/1/1839 προβιβασθηκε σὲ Ὑπολοχαγό.
 Στὶς 28/2/1842 μετετέθη στὴν Βασιλική Φάλαγγα, ὡς Λοχαγὸς στὴν 2η Τετραρχία.
Μὲ τὴν σύζυγό του Φώτω (1803) εἶχε μόνο μία κόρη τὴν Βασιλική (1817), ποὺ παντρεύθηκε τὸν ἀγωνιστὴ τῆς Ἐπαναστάσεως ἀπό τὴν Λάκκα Σουλίου Ἰωάννη Κώστα, μὲ τὸν ὁποῖο ἀπέκτησε τρία τέκνα , Δημήτρω (1848), Χριστίνα (1850) καὶ Φῶτο (1853).
Ἀπεβίωσε στὴν Ναύπακτο στὶς 5 Φεβρουαρίου 1846.


[1] Σῶμα στὀ ὁποῖο κατετάγησαν  παλαιοί ὁπλαρχηγοὶ οἱ ὁποῖοι δὲν τοποθετήθηκαν στἀ νεοσύστητα Ἐλαφρά Τάγματα.
Ἐλάμβαναν τὸν μισθό τους χωρίς νὰ ἔχουν ἐνεργό ὑπηρεσία.
[2] Σῶμα ἀξιωματικῶν συσταθὲν τὸ  1835 ἀπὸ τὸν Βασιλιὰ Ὄθωνα στὸ ὁπῖο κατετάγησαν «τιμῆς ἔνεκεν» οἱ κατὰ τήν Ἑλληνική Ἐπανάσταση τοῦ 1821 ἥρωες καὶ ἀγωνιστές ὁπλαρχηγοί.

Διαβάστε περισσότερα .....

https://drive.google.com/file/d/11k8LfLU2JHh4QCtcYdK65uaMjwDZJfvR/view?usp=sharing

Θερμές ευχαριστίες στο φίλο Θεόδωρο Κων. Δράκο, από την Καμαρίνα, για την αποστολή του υλικού.