Σάββατο, 15 Απριλίου 2017

Παρασκευή, 7 Απριλίου 2017

Νέος Μπουλμετιώτης πτυχιούχος

Ο Μότσιος Δημήτριος του Γεωργίου και της Ελευθερίας, εκ Γαλατά Πρεβέζης ορμώμενος, περί την επιστήμην των Μαθηματικών εν τω Πανεπιστημίω Ιωαννίνων σπουδάσας και μετ' ακριβή δοκιμασίαν εις τους πτυχιούχους του Τμήματος Μαθηματικών ενεκρίθη.